Profil společnosti

Identifikace společnosti

SELLA & AGRETA s.r.o.
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Hradci Králové,
oddíl A, vložka C 15896
Se sídlem Vrbová 655, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí,
Zastoupená : Ing. Milanem Petrem aut.ing., jednatelem společnosti,
IČ: 25935721
DIČ: CZ25935721

O firmě

SELLA & AGRETA s.r.o. vznikla 14. března roku 2000. Navazovala na sdružení fyzických osob Agreta, které působilo od roku 1992. Základním předmětem podnikání společnosti SELLA & AGRETA s.r.o. byla projekce inženýrských staveb a investorsko-inženýrská činnost. Od roku 2008 se poskytované služby firmy rozrostly o výrobu kompozitů. Zaměření této divize bylo orientováno na výrobu komponentů pro letectví a stavbu ultralehkých letadel. Postupně firma rozšiřovala svou činnost a nyní poskytuje své služby i v oblasti dalších strojírenských oborů využívajících kompozity.

Historie a zaměření Projekce Choceň

Management projekce firmy SELLA & AGRETA s.r.o. působil dříve ve státní správě, v regionálních projekčních organizacích a na úseku řízení realizace staveb. Všechny projekčně-inženýrské činnosti firmy zajišťují mladí zkušení pracovníci s náležitou odbornou způsobilostí. Pro výkon své činnosti jsou autorizováni ČKAIT. Firma se zaměřuje na spolupráci s obcemi a městy, tak i na soukromé investory. Velý důraz při poskytování služeb byl vždy kladen na pomoc investorům při zajišťování finančních prostředků z dotačních zdrojů.

Historie a zaměření laminovny Hrušová

V roce 2008 se firma SELLA & AGRETA s.r.o. rozrostla o novou výrobní divizi, která se zabývá výrobou kompozitů pro ultralehká letadla. Tým divize letecké výroby navazuje na své dlouholeté zkušenosti v oboru. Pracuje pod vedením specialistů, kteří dlouhodobě pracovali v oblasti výroby kompozitů. Jsou technici s mnoha zkušenostmi a fundovanými znalostmi. Mají za sebou vývoj modelů a forem několika typů celokompozitových letadel kategorie UL a jejich výrobu. Nyní již tato divize výroby kompozitů zajišťuje také vývoj modelů a výrobu forem pro laminaci a navazující výrobu laminátových dílů zejména pro automobilový průmysl a strojírenství.

SELLA & AGRETA s.r.o.

Vrbová 655,
562 01 Ústí nad Orlicí

Divize projekce a inženýring

Ing. Milan Petr, aut. inženýr, jednatel společnosti
e-mail: sella.agreta@seznam.cz
tel./fax: 465 472 241
mobil: 777 938 864
Provozovna má sídlo na adrese T.G. Masaryka 980, 565 01 Choceň.

Divize výroba kompozitů

Ing. Jiří Vlček, výkonný ředitel
e-mail: sa.composit@email.cz
tel./fax: 465 381 910, 465 472 241, mobil: 774180531
Výroba probíhá na provozovně v obci Hrušová 64, 565 55 Hrušová u Vysokého Mýta při silnici E-35 Hradec Králové - Olomouc.