Služby

Inženýrská činnost

  • příprava zakázky včetně anylýzy a vyhodnocení staveniště – velmi důležité!!!
  • návrhy staveb, předběžných odhadů a nákladů stavby
  • zajištění dokumentace k územnímu řízení a vydání územního rozhodnutí
  • zajištění dokumentace pro stavební povolení včetně realizační dokumentace a vydání stavebníhoí povolení
  • vypracování podkladů pro výběr nejvhodnějšího dodavatele stavby, zadání zakázky a vyhodnocení nabídek
  • návrh a uzavření smluv o dílo
  • technický dozor investora v průběhu stavby
  • zajištění úvedení stavby do provozu - kolaudace stavby
  • dohled nad odstraňováním kolaudačních závad

SELLA & AGRETA s.r.o.

Vrbová 655,
562 01 Ústí nad Orlicí

Divize projekce a inženýring

Ing. Milan Petr, aut. inženýr, jednatel společnosti
e-mail: sella.agreta@seznam.cz
tel./fax: 465 472 241
mobil: 777 938 864
Provozovna má sídlo na adrese T.G. Masaryka 980, 565 01 Choceň.

Divize výroba kompozitů

Ing. Jiří Vlček, výkonný ředitel
e-mail: sa.composit@email.cz
tel./fax: 465 381 910, 465 472 241, mobil: 774180531
Výroba probíhá na provozovně v obci Hrušová 64, 565 55 Hrušová u Vysokého Mýta při silnici E-35 Hradec Králové - Olomouc.