Služby

Výroba kompozitů

Naše společnost nabízí kompletní služby v oblasti vývoje a výroby kompozitů. Provádíme samostatné konstrukční práce na vývoji a výrobě modelů, forem a vlastních výrobků. Formy stavíme dle přání a potřeb zákazníka z epoxidových, vinilesterových nebo polyesterových materiálů. V průběhu celého procesu výroby úzce spolupracujeme se zákazníkem s cílem dosáhnou shody s sjeho potřebami. Naším cílem je, aby byl spokojen se všemi etapami vývoje a výroby od designérského návrhu po konečný výrobek. Reference budou sděleny na požádání.

Výroba kompozitových dílů probíhá v těchto posloupnostech

  • designový návrh výrobku včetně návrhu materiálů, barevného řešení a struktury povrchu
  • zpracování 3D projektové dokumentace
  • stavba modelu
  • stavba forem výrobku podle zvolené technologie
  • výběr nejvhodnějších materiálů pro použití výrobku
  • výroba vlastního kompozitu a kovových součástí výrobku a kování
  • fixace kovových součástí výrobku
  • povrchová úprava a dokončovací práce
  • balení výrobku dle přání zákazníka
  • expedice exwork nebo dodávka do místadle určení zákazníka

SELLA & AGRETA s.r.o.

Vrbová 655,
562 01 Ústí nad Orlicí

Divize projekce a inženýring

Ing. Milan Petr, aut. inženýr, jednatel společnosti
e-mail: sella.agreta@seznam.cz
tel./fax: 465 472 241
mobil: 777 938 864
Provozovna má sídlo na adrese T.G. Masaryka 980, 565 01 Choceň.

Divize výroba kompozitů

Ing. Jiří Vlček, výkonný ředitel
e-mail: sa.composit@email.cz
tel./fax: 465 381 910, 465 472 241, mobil: 774180531
Výroba probíhá na provozovně v obci Hrušová 64, 565 55 Hrušová u Vysokého Mýta při silnici E-35 Hradec Králové - Olomouc.