Služby

Stavební dozor – TDI - technický dozor investora

  • technická koordinace stavebních prací s projektovou dokumentací
  • dohled na provádění stavebních prací ve vysokém standardu
  • sledování plnění harmonogramu prací
  • organizování a vedení kontrolních dnů na stavbě
  • spolupráce s pracovníky generálního dodavatele a jednotlivých subdodavatelů
  • sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly)
  • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části
  • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení
  • kontrola cenové správnosti dle soupisu provedených prací a dodávek jednotlivých dodavatelů

SELLA & AGRETA s.r.o.

Vrbová 655,
562 01 Ústí nad Orlicí

Divize projekce a inženýring

Ing. Milan Petr, aut. inženýr, jednatel společnosti
e-mail: sella.agreta@seznam.cz
tel./fax: 465 472 241
mobil: 777 938 864
Provozovna má sídlo na adrese T.G. Masaryka 980, 565 01 Choceň.

Divize výroba kompozitů

Ing. Jiří Vlček, výkonný ředitel
e-mail: sa.composit@email.cz
tel./fax: 465 381 910, 465 472 241, mobil: 774180531
Výroba probíhá na provozovně v obci Hrušová 64, 565 55 Hrušová u Vysokého Mýta při silnici E-35 Hradec Králové - Olomouc.